โอนขายบิล (เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน)

รายการทั้งหมดแจ้งการโอนเงิน (กองทุนจัดรูปที่ดิน)

โอนขายบิล ที่ งบ 4543/2566 ลว. 21 มีนาคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

22 มีนาคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 3986/2566 ลว. 13 มีนาคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

14 มีนาคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 3987/2566 ลว. 13 มีนาคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

14 มีนาคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 3691/2566 ลว. 7 มีนาคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

8 มีนาคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 3267/2566 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

28 กุมภาพันธ์ 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 3168/2566 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

24 กุมภาพันธ์ 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 2884/2566 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้ง 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

24 กุมภาพันธ์ 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 2636/2566 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้ง 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

16 กุมภาพันธ์ 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 2092/2566 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

9 กุมภาพันธ์ 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 1572/2566 ลว. 30 มกราคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

1 กุมภาพันธ์ 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 1206/2566 ลว. 24 มกราคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

26 มกราคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 791/2566 ลว. 16 มกราคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

18 มกราคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 485/2566 ลว. 11 มกราคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

11 มกราคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 38/2566 ลว. 4 มกราคม 2566 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

8 มกราคม 2023

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 17709/2565 ลว. 26 ธันวาคม 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

27 ธันวาคม 2022

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 17196/2565 ลว. 15ธันวาคม 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

17 ธันวาคม 2022

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 17195/2565 ลว. 15ธันวาคม 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

17 ธันวาคม 2022

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 16528/2565 ลว. 2 ธันวาคม 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

5 ธันวาคม 2022

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 15916/2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

24 พฤศจิกายน 2022

อ่านเพิ่มเติม

โอนขายบิล ที่ งบ 15413/2565 ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

11 พฤศจิกายน 2022

อ่านเพิ่มเติม